TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

By

TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

Tối nay trực. Nằm một mình nghĩ thương cụ cũng như mình. Ra hỏi chuyện cụ phát cho cụ đỡ buồn. Cụ nói rất khó nghe. Tất cả đều quy ra có âm phờ (ph) đứng đầu các âm tiết. Lý Toét xin chỉnh lại để ngõ hầu bạn đọc.

 Lý Toét: Con chào cụ.

Cụ Rùa: Ờ. Phí Phoét phấy phà?

Lý Toét: Vâng. Con đây. Cụ khỏe không?

Cụ Rùa: Phệt phắm. Phế Phí Phoét phó phẻ phông? Phình phường phứ?

More...

TỰ BẠCH

By

 

TỰ BẠCH


        Có một số bạn bè thắc mắc hỏi: Cái tay Lý Toét như thế nào nhỉ? Vậy xin tự bạch để bạn bè được rõ.


        Một vợ một con gốc Thái Bình

Hói đầu hói trán hói...linh tinh

To cao lực lưỡng - ba chục ký

Da cóc chân chì nghĩ mà kinh

Tuổi tri thiên mệnh phù du cả

Ngại bướm ong bay khiếp rập rình

Nâng chén cả cười vui tí toét

Mặc đời hương bụi - vẫn đinh ninh.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','jcffvfglmcj5c0c2avgq5sfgl0','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-20 23:18:07','/ac6428/gc-vui-t-tot.html')