NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

By

NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP    Vừa đi làm về đến nhà chưa kịp đặt cái cặp xuống bàn đã nghe tiếng con Cuội kêu oăng oẳng. Ngó đầu ra nhìn lão Lý Mông đã vác cái mặt hằm hằm xộc vào.

- Lão vừa làm gì con Cuội nó kêu oăng oẳng thế? Nếu tức thì biến đi chỗ khác vác cái mặt thớt sang đây làm gì. Nếu giỏi thì choảng lại nó chứ đi đánh chó chửi mèo. Nó mừng vì chẳng qua thấy cái bản mặt lão quen quen chứ nếu không nó tợp cho phát thì có mà đi tiêm 12 phát quanh rốn cho biết mặt.

More...

BỆNH NAN Y

By

BỆNH NAN Y

Lâu quá rồi mới thấy lão Lý Mông sang chơi. Lão cứ lùi lũi bước vào mà không mở miệng chào hỏi lấy một câu gọi là cho phải phép. Nghĩ bụng chắc lão mắc bệnh "lở mòm long móng" nên có ý giữ gìn cho gia chủ. Khổ. Làm người mà mắc bệnh này thì khốn nạn rồi. Quá khốn nạn nữa là đằng khác.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','cfecup11is5lhu70gstsrk6t36','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-22 20:57:07','/ac34166/so-va-phan-va-toi/page-4.html')