UỐNG RƯỢU BÊN HỒ TÂY

UỐNG RƯỢU BÊN HỒ TÂY

Chén này mời trăng
Trăng suông buông hồ Tây hư ảo
Hồ Tây sâm cầm đã vắng

Chén này mời cây
Thu qua rồi đâu sắc vàng kén nắng
Chập chờn trắng những hải hồ

Chén này mời lãng du
Lãng du buồn
Bước chân luễnh loãng

Chén này mời sóng
Sóng chờn vờn cơn mê
Ngủ bên thềm liễu rủ

Chén này ta mời lá
Lá khép mi
Cùng gió thở dài

Ta uống với ta
Uống nỗi buồn hồ Tây
Rượu suông
Và ta suông
Và đêm suông
Cạn
Men người ta say.

Phạm Thanh Khương

Thynguyen81.
Không uống mà say là sao. Viết làm kỷ niệm thôi mà.

thynguyen81

Gửi Thầy

Em ko biết uống rượu.Đọc bài thơ của Thầy cũng say.

Phạm Thanh Khương

Anh Chung.
Một mình em nên uống với trăng suông
Rượu suông đêm suông cái gì cũng thế
Rượu suông nhạt em làm luôn thể
Em tự mời em uống đến tít mù quay.
Hì hì.

hadinhchung

Chào Lão Tý Toét :
***

...Ta uống với ta
Uống nỗi buồn hồ Tây
Rượu suông
Và ta suông
Và đêm suông
Cạn
Men người ta say.

Một mình độc ẩm với trăng
Cỏ cây sóng lá men suông cảnh buồn.
Hu hu...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','e68fgsk50h97q4trus215rmpl0','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-22 20:12:15','/a267204/uong-ruou-ben-ho-tay.html')