CHUYỆN KỂ CỦA GIÀ LÀNG

CHUYỆN CỦA GIÀ LÀNG

Giấu đầu gối dưới cằm
Giấu ánh nhìn vào đêm
Già làng ngước lên bóng núi
Nơi cuộc đời rơi
Theo chiếc lá vật vờ mờ hốc đá
Nơi kiếp người làm thân con dúi
Đọn măng miếng sắn củ mài

Chỉ lên ảnh Bác Hồ già cười
Mấy đứa biên phòng ngày trao nhà treo đấy
Chúng nó thương dân còn dậy cày dậy cấy
Bắp ngô no hạt lúa mẩy tay người
Cắc cum cum tiếng nhịp giã chầy đôi
Hạt trăng nẩy nở xòe lòng thung núi.

Phạm Thanh Khương

Vũ Thu Huế.
Được em đọc cho đã mừng rồi đâu dám giận. Hì hì.
Thơ có lối đi riêng còn người có lối đi chung à em? He he.

vũ thu huế

Giấu đầu gối dưới cằm
Giấu ánh nhìn vào đêm
Già làng ngước lên bóng núi
Nơi cuộc đời rơi
-anh có giận không khi em nói thật rằng bài thơ này em chỉ đọc và thích đọc những câu trên thui đó. vì thơ có một lối đi riêng anh nhỉ
-hì hì

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3254','fogat0nj37ef7s5pplq4is0je5','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-20 23:13:41','/a263221/chuyen-ke-cua-gia-lang.html')